Опаковка с прикачен капак Р650

Опаковка с прикачен капак Р650