Опаковка с прикачен капак Р700

Опаковка с прикачен капак Р700