Опаковка с прикачен капак Р700Л

Опаковка с прикачен капак Р700Л