Опаковка с прикачен капак Р853

Опаковка с прикачен капак Р853