Опаковка с прикачен капак Р950

Опаковка с прикачен капак Р950