Опаковка с прикачен капак Р1100

Опаковка с прикачен капак Р1100