Опаковка с прикачен капак Р1200

Опаковка с прикачен капак Р1200