Опаковка с прикачен капак Р1250Н

Опаковка с прикачен капак Р1250Н