Опаковка с прикачен капак Р1400СР

Опаковка с прикачен капак Р1400СР