Опаковка с прикачен капак Р1450

Опаковка с прикачен капак Р1450