Опаковка с прикачен капак Р1500

Опаковка с прикачен капак Р1500