Опаковка с прикачен капак Р1750

Опаковка с прикачен капак Р1750