Опаковка с прикачен капак Р2000М

Опаковка с прикачен капак Р2000М