Опаковка с прикачен капак Р2000Н

Опаковка с прикачен капак Р2000Н