Опаковка с прикачен капак Р2500Н

Опаковка с прикачен капак Р2500Н