Опаковка с прикачен капак Р300Н

Опаковка с прикачен капак Р300Н