Опаковка с прикачен капак Р2500/30

Опаковка с прикачен капак Р2500/30