Опаковка с прикачен капак Р852

Опаковка с прикачен капак Р852