Опаковка с прикачен капак P1250H

Опаковка с прикачен капак P1250H