Опаковка с прикачен капак P2500

Опаковка с прикачен капак P2500