Опаковка с прикачен капак Р1150

Опаковка с прикачен капак Р1150