Опаковка с прикачен капак Р1400

Опаковка с прикачен капак Р1400