Опаковка с прикачен капак Р2100Н

Опаковка с прикачен капак Р2100Н