Опаковка с прикачен капак Р2800В

Опаковка с прикачен капак Р2800В