Опаковка с прикачен капак Р2800Н

Опаковка с прикачен капак Р2800Н