Опаковка с прикачен капак Р300В

Опаковка с прикачен капак Р300В