Опаковка с прикачен капак Р300СР

Опаковка с прикачен капак Р300СР