Опаковка с прикачен капак Р700СР

Опаковка с прикачен капак Р700СР