Опаковка с прикачен капак Р300

Опаковка с прикачен капак Р300