Опаковка с прикачен капак Р500

Опаковка с прикачен капак Р500