Елептична опаковка с капак Е1300Н

Елептична опаковка с капак Е1300Н