Опаковка с прикачен капак Р1000

Опаковка с прикачен капак Р1000