Опаковка с прикачен капак Р1300

Опаковка с прикачен капак Р1300