Опаковка с прикачен капак Р2500

Опаковка с прикачен капак Р2500