Опаковка с прикачен капак Р2500/48

Опаковка с прикачен капак Р2500/48