Опаковка с прикачен капак Р1250В

Опаковка с прикачен капак Р1250В