Опаковка с прикачен капак Р1450Н_1

Опаковка с прикачен капак Р1450Н_1