Опаковка с прикачен капак Р700/2В

Опаковка с прикачен капак Р700/2В