Опаковка с прикачен капак Р700/2Н

Опаковка с прикачен капак Р700/2Н