Опаковка с прикачен капак Р750

Опаковка с прикачен капак Р750