Опаковка с прикачен капак Р150/3

Опаковка с прикачен капак Р150/3