Опаковка с прикачен капак Р660

Опаковка с прикачен капак Р660